Kontakt

ECOPLASTOL Sp. z o.o.
ul. Szkolna 48a
42-512 Malinowice
Polska

Prezes Zarządu tel. 602 190 454

V-ce Prezes Zarządu  tel. 695 655 868, 605 581 868

Dział Sprzedaży tel. 577 965 007

Dział Jakości tel. 662 454 614

email: biuro@ecoplastol.com.pl

Napisz do nas

Uprzejmie informujemy, że:
a) ECOPLASTOL Sp. z o.o ul. Szkolna 48a 42-512 Malinowice stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@ecoplastol.pl
lub na adres :

ECOPLASTOL Sp. z o.o ul. Szkolna 48a 42-512 Malinowice

Polityka prywatności ▼Zwiń ▲


ECOPLASTOL Sp. z o.o
ul. Szkolna 48a
42-512 Malinowice
Polska

tel.: 577 965 007

©Ecoplastol 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realziacja strony www Dąbrowa Górnicza